Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Μητροπολί Γ.Ο.Χ. Πειραιώς και Σαλαμίνoς

Το πρόγραμμα της εορτής του Ευαγγελισμού στην Ι. Μητρόπολη