Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Συνάντηση Μανιτάκη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ

 Συνάντηση Μανιτάκη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ
 
Με αφορμή το σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που ήδη βρίσκεται σε διαβούλευση, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνης Μανιτάκης ενημέρωσε τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μανιτάκης συζήτησε με την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο Έυη Χριστοφιλοπούλου, τον εισηγητή Δημόσιας Διοίκησης Γιώργο Ντόλιο και τον υπεύθυνο της Γραμματείας Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου Χρήστο Πρωτόπαπα για την πορεία της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διοίκηση, που πλέον – με το εν λόγω σχέδιο νόμου – περνά στην φάση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των δομών, με ταυτόχρονη ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Παράλληλα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα του Υ.Δ.Μ.&Η.Δ., όπως η πορεία των συγχωνεύσεων / καταργήσεων των φορέων του δημοσίου, το Πρόγραμμα Κινητικότητας, οι αποχωρήσεις και οι προσλήψεις με αναλογία 1/1, καθώς και για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας για τον εξορθολογισμό του δημοσίου τομέα.