Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

!! Αλλαγή τηλεφώνων στο Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά με την ένταξη του στο δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προβαίνει στην κατάργηση των γραμμών του ΟΤΕ, και κάνει αποκλειστική χρήση του δικτύου, για την εξοικονόμηση πόρων. Γι΄ αυτό το λόγο αντικαθίστανται, τις επόμενες δύο ημέρες (19 και 20-6-13), όλοι οι αριθμοί τηλεφώνων από 210-4194000 έως 210-4194799 με τους αριθμούς 213-2022000 έως 213-2022799. Όσοι καλούν τους καταργούμενους αριθμούς θα πληροφορούνται, από αυτόματο τηλεφωνητή του ΟΤΕ, την αλλαγή του τρόπου κλήσης των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.