Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

Γιάννης Τραγάκης..Ναι στη Μεσογειακή Οικονομική ευημερία

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γιάννης Τραγάκης συμμετείχε στην συνάντηση κορυφής των Προέδρων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις 6 & 7 Απριλίου 2013. Ο κ. Τραγάκης, υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη γειτονία της Μεσογείου είναι η οικονομική ευημερία, η καταπολέμηση της ανεργίας
 η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η κοινωνική δικαιοσύνη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Τα στοιχεία αυτά είναι ουσιώδη για τη βιωσιμότητα της διαδικασίας μετασχηματισμού του Μεσογειακού Νότου».

Στη συνέχεια της παρέμβασης του, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η χορήγηση αρωγής εκ μέρους της Ε.Ε. θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτεραιότητες και την πρόοδο που επιδεικνύει το κάθε κράτος μέλος και ότι επιτυχημένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας συνεπάγεται την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των εταίρων.