Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Ναι στις δράσεις για το περιβάλλον

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος με δήλωσή του επισημαίνει:
«Η πράσινη οικονομία συνοδεύεται με φιλικότερες για το περιβάλλον τεχνολογίες και προϋποθέτει αρχικά την εκπαίδευση και αφετέρου τη συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση για το περιβάλλον από τον καθένα μας. Ο τόπος μας διακρίνεται για τον φυσικό του πλούτο. Είναι ένας πλούτος που μας έχει χαριστεί απλόχερα και οφείλουμε και να τον αξιοποιήσουμε και να τον προστατεύσουμε.  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου υποστηρίζει τους πράσινους τομείς και τις καινοτόμες κατασκευές. Το κύριο εργαλείο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικά χρήσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι η στροφή της οικονομίας σε πράσινες κατευθύνσεις και στην καινοτομία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουμε την πάγια θέση του Επιμελητηρίου μας, σήμερα, που το πρόβλημα της ανεργίας και της υποτυπώδους λειτουργίας της ναυπηγικής και επισκευαστικής ελληνικής βιομηχανίας είναι πιο καίριο από ποτέ. Είναι απολύτως αναγκαία η στήριξη της στροφής των ναυπηγείων προς πράσινες και καινοτόμες κατασκευές με περιβαλλοντικά αποτελεσματικά πλοία, εξαρτήματα - τμήματα πράσινης τεχνολογίας για ΑΠΕ κ.ά. προκειμένου ως κρίσιμος τομέας της Οικονομίας να γίνει ενεργός κι ανταγωνιστικός και να δράσει στην κατεύθυνση της παραγωγής, ανάπτυξης και προσφοράς πολύτιμων θέσεων εργασίας».